• +46 745 15 44 83
  • info@mediakompetense.se

Månatligt arkivnovember 2018

Översättningens betydelse i samhället

Den här artikeln redogör för översättningens roll i vårt samhälle med hjälp av ett antal frågeställningar.

Vad är översättning?

Översättning är en litterär fackterm som står för avkodning av ett visst språk och omkodning till ett annat befintligt språk. När det gäller avkodningen så ligger fokuset på ens läsförståelse och förmågan att se nyanser i språket; detta är viktigt för att översättningen ska bli så korrekt som möjligt. Vid omkodningen ska ens fokus ligga på att skriva formellt och neutralt när uppdraget kräver det. Essäer och kåserier ger större utrymme för lekfullhet än uppsatser och promemorior.

Vilka sysslar med översättning?

  • Författare av antingen skön- eller facklitteratur. För att göra sin bok världskänd och läst av miljoner människor krävs ofta översättningar. Författaren kan välja att översätta på egen hand eller anförtro sig åt översättningsbyråer och liknande företag – ett känt exempel på översättningsbyrå är AAR Translator med bas i södra Sverige.

 

  • Journalister som jobbar på frilansbasis eller på tidningsredaktioner. De flesta globala nyheterna anländer till redaktionerna på engelska, det är därför en självklarhet att journalister måste kunna detta språk. Annars kan nyhetsrapporteringen vara otydlig och bristande om översättningen inte överensstämmer med den ursprungliga texten.

 

  • Film och tv-serier på olika språk kräver ofta översättning till svenska. Speciellt barn som inte lärt sig språk ordentligt samt äldre som aldrig lärt sig ett annat språk än svenska i skolan, är målgrupper som behöver översättning.

 

  • De kanske viktigaste översättarna är tolkar. Tolkar kan jobba inom vården, skolan, på myndigheter, kommuner och så vidare. Tolkarnas uppdrag är att ge en neutral och objektiv översättning av en ämbetsman och dennes förklaringar och instruktioner. I dagens Sverige finns det tolkar på arabiska, dari, tigrinja med mera. Kroppsspråket är en faktor som är mycket viktig eftersom det mesta av kommunikationen sker via detta språk.

 

Vem kan jobba som översättare?

Det korta svaret är att vem som helst har rätt att översätta. Arbetsgivaren kan dock kräva en viss utbildning eller erfarenhet. För att få jobba som professionell tolk måste man genomgå en tolkutbildning.

Översättningsbyråer används oftare

Att översätta det engelska språket kan tros vara lätt då många människor kan behärska engelskan eftersom man nästan dagligen läser eller skriver på språket.
Kanske gör man det i skolan eller på jobbet, eller när man letar efter information på internet och många av dessa webbplatser är just på engelska. Därav får man lära sig det engelska språket gratis. Ändå kan man behöva att ersätta texter ibland.

Google har en fantastisk tjänst som erbjuder översättning på sina internetsidor. Men det kan bli lite problematiskt med detta och det beror på att Google Translate översätter texten automatiskt och ordagrant vilket kan bli fel formulering i olika sammanhang.
Alla som kan engelska bra eller flytande är medvetna om att vissa ord betyder samma sak men att man använder dessa i olika sammanhang och ett vanligt exempel kan vara att benämna ordet ”kund” i något sammanhang.
I engelskan finns då flera ord som alla betyder ”kund”. Man bör då vara noga med att använda rätt sorts benämning på ordet beroende på vad man samtalar om eller med vem.
Kanske inte rätt att använda ordet ”client” för kunder i mataffären eller ”customer” för kund hos bank eller annan myndighet, då är det förstnämnda ett bättre alternativ.
Det är detta som Google Translate kan falla lite på även om tjänsten är väldigt populär att använda.

I och med detta har översättningsbyråer ökat på marknaden. Att använda Google Translate till allt är inte alltid bästa alternativet utan ibland behövs expertis till detta. Därför använder företag och enskilda firmor de här översättningsbyråerna oftare då det är professionella översättare som arbetar här. De kan just detta med att välja rätt grammatik och undantagsregler när det gäller språk, vanligtvis engelskan som ofta önskas bli översatt.
Översättningsbyråer kan även formulera sin översättning på ett mer passande sätt utifrån syfte och ändamål. Kanske behöver man skriva ett CV på annat språk än sitt eget och där är just dessa inrättningar ett toppval att ta till vid dessa behov. Översättningsbyråer har kompetens att både översätta och använda rätt språkformulering till olika myndigheter och instanser.

Det mest vanliga språket som översätts

Att engelskan är det språk som översätts mest är ingen tillfällighet. Engelskan är ofta det språk vi använder oss av när vi ska försöka förstå varandra över våra landgränser.
Att just engelskan är det språk som är det vanligaste i världen bottnar i att den brittiska kolonin utvandrade genom handel över stora delar av världen. Storbritannien etablerade sig då även utanför sitt land och bildade kolonier som medförde att det engelska språket spreds till andra länder och kontinenter. Detta innebär att många av vår moderna tids länder är delvist engelsktalande. Därav beskrivningen för det engelska språket som ofta benämns som ett världsspråk.

Idag reser vi mer än vi någonsin gjort och vi förmedlar oss snabbt och ofta genom det digitala universum som existerar. Därmed blir även yngre förmågor alltmer duktiga på det engelska språket då det är just det som oftast används när vi kommunicerar på internet. Redan barn i förskoleåldern kan och vet vad internet är. På gott och ont men det viktigaste är ändå att vi vuxna agerar snabbt om vi misstänker eller anar att våra barn eller andras barn besöker internetsidor och webbplatser som inte är acceptabla att titta på.
Det positiva med dagens användande av internet är att man snabbt och smidigt kan finna den information man letar efter utan att behöva slå i böcker eller leta i tidskrifter. Oftast är många av internetsidorna på engelska där man lätt kan be Google att översätta dessa sidor om man önskar. Det här gynnar det engelska språket hos många individer, framförallt hos den yngre generationen som ofta är ute på internet och då automatiskt får lära sig språket.

Många jobb och yrken blir dessutom mer och oftare etablerade utanför Sveriges gränser vilket innebär att engelskan även ur detta perspektiv blir ett språk som används.
Även den stora invandringen till vårt land gör att vi också behöver ta till engelskan för att göra oss förstådda med varandra, exempelvis inom sjukvården.