• +46 745 15 44 83
  • info@mediakompetense.se

Det mest vanliga språket som översätts

Det mest vanliga språket som översätts

Att engelskan är det språk som översätts mest är ingen tillfällighet. Engelskan är ofta det språk vi använder oss av när vi ska försöka förstå varandra över våra landgränser.
Att just engelskan är det språk som är det vanligaste i världen bottnar i att den brittiska kolonin utvandrade genom handel över stora delar av världen. Storbritannien etablerade sig då även utanför sitt land och bildade kolonier som medförde att det engelska språket spreds till andra länder och kontinenter. Detta innebär att många av vår moderna tids länder är delvist engelsktalande. Därav beskrivningen för det engelska språket som ofta benämns som ett världsspråk.

Idag reser vi mer än vi någonsin gjort och vi förmedlar oss snabbt och ofta genom det digitala universum som existerar. Därmed blir även yngre förmågor alltmer duktiga på det engelska språket då det är just det som oftast används när vi kommunicerar på internet. Redan barn i förskoleåldern kan och vet vad internet är. På gott och ont men det viktigaste är ändå att vi vuxna agerar snabbt om vi misstänker eller anar att våra barn eller andras barn besöker internetsidor och webbplatser som inte är acceptabla att titta på.
Det positiva med dagens användande av internet är att man snabbt och smidigt kan finna den information man letar efter utan att behöva slå i böcker eller leta i tidskrifter. Oftast är många av internetsidorna på engelska där man lätt kan be Google att översätta dessa sidor om man önskar. Det här gynnar det engelska språket hos många individer, framförallt hos den yngre generationen som ofta är ute på internet och då automatiskt får lära sig språket.

Många jobb och yrken blir dessutom mer och oftare etablerade utanför Sveriges gränser vilket innebär att engelskan även ur detta perspektiv blir ett språk som används.
Även den stora invandringen till vårt land gör att vi också behöver ta till engelskan för att göra oss förstådda med varandra, exempelvis inom sjukvården.

Mildy98

Lämna ett meddelande