• +46 745 15 44 83
  • info@mediakompetense.se

Översättningens betydelse i samhället

Översättningens betydelse i samhället

Den här artikeln redogör för översättningens roll i vårt samhälle med hjälp av ett antal frågeställningar.

Vad är översättning?

Översättning är en litterär fackterm som står för avkodning av ett visst språk och omkodning till ett annat befintligt språk. När det gäller avkodningen så ligger fokuset på ens läsförståelse och förmågan att se nyanser i språket; detta är viktigt för att översättningen ska bli så korrekt som möjligt. Vid omkodningen ska ens fokus ligga på att skriva formellt och neutralt när uppdraget kräver det. Essäer och kåserier ger större utrymme för lekfullhet än uppsatser och promemorior.

Vilka sysslar med översättning?

  • Författare av antingen skön- eller facklitteratur. För att göra sin bok världskänd och läst av miljoner människor krävs ofta översättningar. Författaren kan välja att översätta på egen hand eller anförtro sig åt översättningsbyråer och liknande företag – ett känt exempel på översättningsbyrå är AAR Translator med bas i södra Sverige.

 

  • Journalister som jobbar på frilansbasis eller på tidningsredaktioner. De flesta globala nyheterna anländer till redaktionerna på engelska, det är därför en självklarhet att journalister måste kunna detta språk. Annars kan nyhetsrapporteringen vara otydlig och bristande om översättningen inte överensstämmer med den ursprungliga texten.

 

  • Film och tv-serier på olika språk kräver ofta översättning till svenska. Speciellt barn som inte lärt sig språk ordentligt samt äldre som aldrig lärt sig ett annat språk än svenska i skolan, är målgrupper som behöver översättning.

 

  • De kanske viktigaste översättarna är tolkar. Tolkar kan jobba inom vården, skolan, på myndigheter, kommuner och så vidare. Tolkarnas uppdrag är att ge en neutral och objektiv översättning av en ämbetsman och dennes förklaringar och instruktioner. I dagens Sverige finns det tolkar på arabiska, dari, tigrinja med mera. Kroppsspråket är en faktor som är mycket viktig eftersom det mesta av kommunikationen sker via detta språk.

 

Vem kan jobba som översättare?

Det korta svaret är att vem som helst har rätt att översätta. Arbetsgivaren kan dock kräva en viss utbildning eller erfarenhet. För att få jobba som professionell tolk måste man genomgå en tolkutbildning.

Mildy98

Lämna ett meddelande