• +46 745 15 44 83
  • info@mediakompetense.se

Översättningsbyråer används oftare

Översättningsbyråer används oftare

Att översätta det engelska språket kan tros vara lätt då många människor kan behärska engelskan eftersom man nästan dagligen läser eller skriver på språket.
Kanske gör man det i skolan eller på jobbet, eller när man letar efter information på internet och många av dessa webbplatser är just på engelska. Därav får man lära sig det engelska språket gratis. Ändå kan man behöva att ersätta texter ibland.

Google har en fantastisk tjänst som erbjuder översättning på sina internetsidor. Men det kan bli lite problematiskt med detta och det beror på att Google Translate översätter texten automatiskt och ordagrant vilket kan bli fel formulering i olika sammanhang.
Alla som kan engelska bra eller flytande är medvetna om att vissa ord betyder samma sak men att man använder dessa i olika sammanhang och ett vanligt exempel kan vara att benämna ordet ”kund” i något sammanhang.
I engelskan finns då flera ord som alla betyder ”kund”. Man bör då vara noga med att använda rätt sorts benämning på ordet beroende på vad man samtalar om eller med vem.
Kanske inte rätt att använda ordet ”client” för kunder i mataffären eller ”customer” för kund hos bank eller annan myndighet, då är det förstnämnda ett bättre alternativ.
Det är detta som Google Translate kan falla lite på även om tjänsten är väldigt populär att använda.

I och med detta har översättningsbyråer ökat på marknaden. Att använda Google Translate till allt är inte alltid bästa alternativet utan ibland behövs expertis till detta. Därför använder företag och enskilda firmor de här översättningsbyråerna oftare då det är professionella översättare som arbetar här. De kan just detta med att välja rätt grammatik och undantagsregler när det gäller språk, vanligtvis engelskan som ofta önskas bli översatt.
Översättningsbyråer kan även formulera sin översättning på ett mer passande sätt utifrån syfte och ändamål. Kanske behöver man skriva ett CV på annat språk än sitt eget och där är just dessa inrättningar ett toppval att ta till vid dessa behov. Översättningsbyråer har kompetens att både översätta och använda rätt språkformulering till olika myndigheter och instanser.

Mildy98

Lämna ett meddelande